Tel.: 773 903 943
E-mail: infobv@seznam.cz
septiky,jímky,žumpy
JÍMKY VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Jímky

Bazény

Naše firma vyrábí i celoplastové kruhové a oválné bazény ze speciálního kopolymeru polypropylenu o tloušťce 5 mm. Bazény nabízíme v rozličných velikostech a tvarech podle přání zákazníka. Dodáváme i velmi oblíbené bazénové sety za velmi výhodné ceny, kromě bazénu získáte i příslušenství, osvětlení, schůdky, filtraci atd.


Jímky (plastové kruhové nádrže) - výška 1,5 m


Typ Objem m³ Průměr Ø cm Celková výška cm Cena bez DPH
JK1 1 100 150 + 30 6 900,-
JK2 2 135 150 + 30 7 900,-
JK3 3 165 150 + 30 9 500,-
JK4 4 190 150 + 30 11 500,-
JK5 5 210 150 + 30 13 900,-
JK6 6 230 150 + 30 15 200,-
JK7 7 249 150 + 30 15 900,-
JK8 8 265 150 + 30 17 500,-
JK9 9 282 150 + 30 18 900,-
JK10 10 ovál 326x250cm 150 + 30 19 900,-
JK11 11 ovál 353x250cm 150 + 30 21 400,-
JK12 12 ovál 380x250cm 150 + 30 22 900,-
JK13 13 ovál 407x250cm 150 + 30 24 400,-
JK14 14 ovál 434x 250cm 150 + 30 25 900,-
JK15 15 ovál 461x250cm 150 + 30 27 500,-
* Ceny uvedena bez 21% DPH

Velikost, tvar atd. jímky lze upravit dle požadavků zákazníka.

ZDARMA ROZVOZ JÍMKY OD 10 000,- BEZ DPH PO CELÉ ČR DO 10 DNŮjímky

Co jsou to jímky?

Tyto nádoby jsou bezodtokové jímky, což znamená, že jímky musí být vodotěsné – z jímky nesmí unikat žádné splašky. Výhodou je, že k ní není třeba povolení k vypouštění odpadních vod. Naopak nevýhodou jímky pro někoho může být to, že si musíte zajistit pravidelné vyvážení splašků fekálním vozem do čistírny odpadních vod.

Určení potřebného objemu jímky, žumpy se počítá podle vzorce V = n x q x t, kde -n- je ekvivalentní počet připojených obyvatel (EO), -q- je průměrná denní spotřeba vody na osobu a den (u trvale obývaného domu 120 l, u chaty 80 l) a -t- je časový interval vyprazdňování ve dnech.

Výpočet objemu jímky, žumpy - V = N x Q x T

N - počet připojených obyvatel

Q - průměrná spotřeba vody na osobu ( trvale obývaný dům 120 l, u chaty 80 l )

T - časový interval vyvážení jímky

Příklad:

V = 4 lidé x 120 l x 30 dnů = 14 400 l = 14 m3. Takže čtyřčlenná rodina v RD vyvážející žumpu 1 x měsíčně potřebuje žumpu o objemu 14 m3.

Jímky a septiky jsou vyrobeny jako vodotěsná nádrž. Kruhové víko jímky vyrobené z 8mm plastu má na své spodní straně systém žeber, která jsou přivařena k vnitřnímu plášti jímky a ke středovému sloupku jímky.

Dno jímky je tvořeno deskou stejné tloušťky jako plášť - 5 mm. Jímky a septiky jsou dodávány včetně poklopu a je nutné počítat s tím, že dodávaný poklop a víko jímky splňují pouze požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení!!! Přístup do jímky je umožněn průlezem o průměru 60 a výšce 30 cm. Jímky a septiky vyrábíme z polypropylénu (PP) tloušťky 5, 8 a 10 mm, který je vyhovujícím materiálem pro stavbu těchto aplikací. Vlastnosti desek z PP jsou houževnatost, tvarová stálost, netříštivost, snadná opracovatelnost a svařitelnost. Použitý materiál odpovídá ČSN a je certifikován hlavním hygienikem ČR. Veškeré výrobky jsou testovány hydrostatickou zkouškou.

Návod na osazení jímky, septiku - pod úroveň terénu:

Po vykopání jámy cca 0,5m širší a delší než je rozměr jímky se udělá základová betonová deska o síle 15-20cm (doporučujeme armovat sítí nebo drátem), povrch betonu musí být uhlazen. Před usazením do výkopu nesmí na základové desce být žádné předměty, kameny, hlína apod. Jímky se usadí na základovou desku a postupně se napouštějí vodou a zároveň se provádí obsypávání jímky betonovou směsí o síle 15-20cm. Místo napouštění vodou je možné také provést rozepření stěn jímky (pro vyrovnání vnějších a vnitřních tlaků na nádrž). Dále je nutno současně s betonáží protáhnout výztuhami jímky armovací drát. Při betonování stropu jímky je nutné ( hlavně u větších objemů) podepřít strop, aby nedošlo k prohnutí a deformaci stropu jímky při zatížení betonem.

Tento návod slouží pouze pro informaci odběratele a takto konstruované jímky je nutné staticky zajistit proti působení předpokládaného zatížení zemním tlakem a ostatním zatížením např. obetonováním. Vše musí být řešeno se statikem nebo oprávněným projektantem jímky.

V blízkosti jímky se nesmí pohybovat těžká mechanizace. V případě instalace jímky do zvodněného terénu (spodní voda) musí být jímky k tomuto účelu upraveny zesíleným vnějším vyztužením s otvory pro armovací drát. Jímky musí být obetonovány v dostatečné síle tak, aby došlo k vyrovnání vztlakové síly působící na jímky v případě jejího vyčerpání.V případě výskytu spodní vody je stavební připravenost jímky nutno řešit se statikem. Tento postup je pro uživatele závazný a při jeho nedodržení hrozí nebezpečí porušení celistvosti stěn jímky a následná netěsnost.

Není vhodné manipulovat s plastovými nádržemi a jejich příslušenstvím při teplotách pod -5°C, na přechodné uložení je nutno pro jímky zajistit zpevněnou rovnou plochu!

Pozor!!! Plastový poklop jímky slouží pouze jako transportní. V případě instalace jímky v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop jímky (pochůzné plochy) musí být strop jímky opatřen poklopy odpovídajícími ČSN EN 124 třídy odpovídajícího zatížení.


plastové bazény / primalex, barvy-laky