Tel.: 773 903 943
E-mail: infobv@seznam.cz
septiky,jímky,žumpy
SEPTIKY JÍMKY SAMONOSNÉ JÍMKY VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Septiky

Bazény

Naše firma vyrábí i celoplastové kruhové a oválné bazény ze speciálního kopolymeru polypropylenu o tloušťce 5 mm. Bazény nabízíme v rozličných velikostech a tvarech podle přání zákazníka. Dodáváme i velmi oblíbené bazénové sety za velmi výhodné ceny, kromě bazénu získáte i příslušenství, osvětlení, schůdky, filtraci atd.


Hranaté septiky - síla materiálu 5-8mm


SEPTIKY OD 10 000,- BEZ DPH ROZVÁŽÍME ZDARMA PO CELÉ ČR DO 10 DNŮ

Typ Objem m³ Délka cm Šířka cm Celková výška cm Dvoukomorové septiky Tříkomorové septiky
J5H2 2 100 150 150 + 30 12 400,- 14 400,-
J5H3 3,1 150 150 150 + 30 14 900,- 16 900,-
J5H4 4,2 200 150 150 + 30 17 200,- 19 200,-
J5H5 5,3 250 150 150 + 30 19 600,- 21 600,-
J5H6 6,4 300 150 150 + 30 22 000,- 24 000,-
J5H7 7,5 350 150 150 + 30 24 400,- 26 400,-
J5H9 8,6 400 150 150 + 30 28 800,- 30 800,-
J5H11 10,8 300 250 150 + 30 34 300,- 36 300,-
J5H14 13,6 375 250 150 + 30 38 200,- 41 200,-
J5H16 16,3 450 250 150 + 30 42 100,- 46 100,-
* Ceny uvedena bez 21% DPH

Hranaté septiky - síla materiálu 8mm


Typ Objem m³ Délka cm Šířka cm Celková výška cm Dvoukomorové septiky Tříkomorové septiky
J8H2 2 100 150 150 + 30 14 900,- 16 900,-
J8H3 3,1 150 150 150 + 30 17 900,- 19 900,-
J8H4 4,2 200 150 150 + 30 20 900,- 22 900,-
J8H5 5,3 250 150 150 + 30 23 900,- 25 900,-
J8H6 6,4 300 150 150 + 30 26 900,- 28 900,-
J8H7 7,5 350 150 150 + 30 29 900,- 31 900,-
J8H9 8,6 400 150 150 + 30 34 900,- 36 900,-
J8H11 10,8 300 250 150 + 30 40 900,- 42 900,-
J8H14 13,6 375 250 150 + 30 45 900,- 48 900,-
J8H16 16,3 450 250 150 + 30 50 900,- 54 900,-
* Ceny uvedena bez 21% DPH

septiky

Co jsou to septiky?

Septiky mají obvykle několik komor (dvě, nejčastěji tři) a fungují jako usazovací nádrž. To znamená, že se odpadní vody předčistí, protože se usadí kal, který je pak nutné jednou ročně odčerpat. Předčištěné odpadní vody ze septiku se přepadem vypouštějí buď takzvaným trativodem do půdy, nebo do nádrže a je možné to použít třeba k zalévání.

Septiky jsou vyrobeny jako vodotěsná nádrž. Kruhové víko pro septiky vyrobené z 8mm plastu má na své spodní straně systém žeber, která jsou přivařena k vnitřnímu plášti a ke středovému sloupku.

Septiky jsou tvořeny dnem stejné tloušťky jako plášť - 5 mm. Septiky jsou dodávány včetně poklopu a je nutné počítat s tím, že dodávaný poklop a víko septiku splňují pouze požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení!!! Přístup do septiku je umožněn průlezem o průměru 60 a výšce 30 cm.

Septiky vyrábíme z polypropylénu (PP) tloušťky 5, 8 a 10 mm, který je vyhovujícím materiálem pro stavbu těchto aplikací. Vlastnosti desek z PP jsou houževnatost, tvarová stálost, netříštivost, snadná opracovatelnost a svařitelnost. Použitý materiál pro septiky odpovídá ČSN a je certifikován hlavním hygienikem ČR. Veškeré septiky jsou testovány hydrostatickou zkouškou.

Septiky - návod na osazení pod úroveň terénu

Po vykopání jámy cca 0,5m širší a delší než je rozměr septiku se udělá základová betonová deska o síle 15-20cm (doporučujeme armovat sítí nebo drátem), povrch betonu musí být uhlazen. Před usazením do výkopu nesmí na základové desce být žádné předměty, kameny, hlína apod. Septiky se usadí na základovou desku a postupně se napouštějí vodou. Zároveň se provádí obsypávání suší betonovou směsí o síle 15-20cm. Místo napouštění vodou je možné také provést rozepření stěn (pro vyrovnání vnějších a vnitřních tlaků na nádrž). Při betonování stropu je nutné (hlavně u větších objemů) podepřít strop, aby nedošlo k prohnutí a deformaci stropu při zatížení betonem.

Tento návod slouží pouze pro informaci odběratele a takto konstruované septiky je nutné staticky zajistit proti působení předpokládaného zatížení zemním tlakem a ostatním zatížením např. obetonováním. Vše musí být řešeno se statikem nebo oprávněným projektantem.

V blízkosti septiku se nesmí pohybovat těžká mechanizace. V případě, kdy septiky instalujete do zvodněného terénu (spodní voda) musí být septik k tomuto účelu upraven zesíleným vnějším vyztužením s otvory pro armovací drát. Nádrž musí být obetonována v dostatečné síle tak, aby došlo k vyrovnání vztlakové síly působící na nádrž v případě jejího vyčerpání. V případě výskytu spodní vody je stavební připravenost nutno řešit se statikem. Tento postup je pro uživatele závazný a při jeho nedodržení hrozí nebezpečí porušení celistvosti stěn nádrže a následná netěsnost.

Není vhodné manipulovat s plastovými septiky a jejich příslušenstvím při teplotách pod -5°C, na přechodné uložení je nutno zajistit zpevněnou rovnou plochu!

Pozor!!! Plastový poklop pro septiky slouží pouze jako transportní. V případě instalace septiku v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy) musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídajícími ČSN EN 124 třídy odpovídajícího zatížení.

plastové bazény / primalex, barvy-laky